Aangesloten partners

Home » Wie zijn wij » Aangesloten partners

Transportopleider is een coöperatieve vereniging die in 2011 is ontstaan vanuit één gezamenlijk belang;

Een leven lang ontwikkelen mogelijk en toegankelijk maken voor iedereen die werkzaam is in de sector Transport, Logistiek en Vervoer.

Transportopleider wil dé landelijke opleider zijn, die samen met haar klanten en partners de professionaliteit van alle werkenden in de sector voorziet én waarborgt.

De veertien actieve en betrokken Partners hebben een belang in de coöperatie en vervullen verspreid over heel Nederland een belangrijke regionale rol. Zij hebben nauw contact met onze klanten en samen spelen we in op de bewegingen en ontwikkelingen in de sector.