Disclaimer

Home » Disclaimer

Disclaimer Transportopleider Training & Opleiding B.V.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website(s) en applicatie(s) van Transportopleider Training & Opleiding B.V. en/of haar labels (hierna te noemen Transportopleider).

Door deze website(s) en/of applicatie(s) (hierna te noemen Portals) te bezoeken en/of de op of via deze portals aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van alle aangeboden producten en diensten en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de Transportopleider website
De informatie op de portals is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze informatie worden ontleend. Hoewel Transportopleider zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhoud van deze portals en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Transportopleider niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Transportopleider garandeert evenmin dat de portals foutloos of ononderbroken zullen functioneren. Transportopleider wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze portals uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Transportopleider links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Transportopleider worden aanbevolen. Transportopleider aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Transportopleider niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Transportopleider behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via haar portals aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan deze informatie te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Transportopleider of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op de portals wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Transportopleider behoudt zich het recht voor de op of via de portals aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de portals aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht
Op de portals en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Disclaimer Transportopleider Training & Opleiding B.V.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website(s) en applicatie(s) van Transportopleider Training & Opleiding B.V. en/of haar labels (hierna te noemen Transportopleider).

Door deze website(s) en/of applicatie(s) (hierna te noemen Portals) te bezoeken en/of de op of via deze portals aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van alle aangeboden producten en diensten en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de Transportopleider website
De informatie op de portals is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze informatie worden ontleend. Hoewel Transportopleider zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhoud van deze portals en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Transportopleider niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Transportopleider garandeert evenmin dat de portals foutloos of ononderbroken zullen functioneren. Transportopleider wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze portals uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Transportopleider links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Transportopleider worden aanbevolen. Transportopleider aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Transportopleider niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Transportopleider behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via haar portals aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan deze informatie te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Transportopleider of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op de portals wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Transportopleider behoudt zich het recht voor de op of via de portals aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de portals aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht
Op de portals en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Disclaimer Transportopleider Training & Opleiding B.V.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website(s) en applicatie(s) van Transportopleider Training & Opleiding B.V. en/of haar labels (hierna te noemen Transportopleider).

Door deze website(s) en/of applicatie(s) (hierna te noemen Portals) te bezoeken en/of de op of via deze portals aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van alle aangeboden producten en diensten en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de Transportopleider website
De informatie op de portals is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze informatie worden ontleend. Hoewel Transportopleider zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhoud van deze portals en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Transportopleider niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Transportopleider garandeert evenmin dat de portals foutloos of ononderbroken zullen functioneren. Transportopleider wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze portals uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Transportopleider links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Transportopleider worden aanbevolen. Transportopleider aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Transportopleider niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Transportopleider behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via haar portals aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan deze informatie te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Transportopleider of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op de portals wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Transportopleider behoudt zich het recht voor de op of via de portals aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de portals aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht
Op de portals en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

disclaimer Transportopleider Training & Opleiding B.V.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website(s) en applicatie(s) van Transportopleider Training & Opleiding B.V. en/of haar labels (hierna te noemen Transportopleider).

Door deze website(s) en/of applicatie(s) (hierna te noemen Portals) te bezoeken en/of de op of via deze portals aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van alle aangeboden producten en diensten en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de Transportopleider website
De informatie op de portals is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze informatie worden ontleend. Hoewel Transportopleider zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhoud van deze portals en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Transportopleider niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Transportopleider garandeert evenmin dat de portals foutloos of ononderbroken zullen functioneren. Transportopleider wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze portals uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Transportopleider links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Transportopleider worden aanbevolen. Transportopleider aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Transportopleider niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Transportopleider behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via haar portals aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan deze informatie te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Transportopleider of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op de portals wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Transportopleider behoudt zich het recht voor de op of via de portals aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de portals aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht
Op de portals en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Deze disclaimer treedt in werking op 01-05-2020

Interesse?

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.